Greenwash szereplők


Az „élcsapatok” bemutatása
Olyan pszeudo - tudományos csoportok tartoznak ide, amelyeknek feladatuk kétséget ébreszteni a környezeti problémák súlyosságával kapcsolatban, valamint bizonytalanságot, zavart kelteni és azt sugallni, a környezet felé, hogy még a tudósok is kételkednek.
Sok élcsapat törekszik arra, hogy úgy állítsa be magát, mint a középutat kereső, mérsékel, ésszerű szervezet, amely azt sugallja szemben áll a szélsőséges nézeteket valló környezetvédőkkel. Kicsinyítik a környezeti problémák jelentőségét és felnagyítják a megoldás költségét. Esetenként felszínes megoldásokat javasolnak, amelyek akadályozzák a valódi megoldást, valamint a felelősséget az állampolgárokra terelik.

„Alulról jövő” vállalati kezdeményezések
Az egyik leghatékonyabb stratégia, amikor alulról szerveződő kezdeményezések, tömeges tiltakozások formájában jön létre. Ezzel azt a látszatot keltik, hogy emberek milliói állnak az ügy vagy ügyfelük mellett, nyomást gyakorolva akár még a politikusokra is. Ezek megszervezésére általában PR cégek szakosodnak. Állampolgárokat bíznak meg azzal, hogy tiltakozó levelekkel, telefonokkal, faxokkal keressék meg a hivatalnokokat, politikusokat tiltakozva a vállalatot érintő hátrányos döntések ellen.

A Wise Use mozgalom
1988-ban Ron Arnold és Alan Gottlieb közösen szerveztek egy konferenciát, melyre 200 szervezetet hívtak meg. Új mozgalmat kezdeményeztek, amely célja a környezetvédők elleni fellépés. Ezzel megalakult a legjelentősebb ipar-párti mozgalom a Wise Use Movement (Bölcs Használat Mozgalom) (Fidrich 2003.) Olyan szervezetek csatlakoztak, mint például az Amerikai Bányászati Kongresszus, az Amerikai Motorosok Egyesülete, az Exxon és a DuPont. Ipari cégek támogatják főként ezt a mozgalmat és állításuk szerint több millió tagjuk van, ám egy ténylegesen maximum százezer lehet. Tagjaik farmerekből, bányászokból, favágókból, vadászokból, földtulajdonosokból, valamint vállalati "élcsapatokból" áll. Ezért szeretik magukat úgy beállítani, mint átlagpolgárok, akik a kisemberek érdekeit képviselik. Alulról jövő kezdeményezésként, amely kevés pénzből támadja a környezetvédőket akik, jól pénzelt profi lobbisták és az elit érdekeit képviselik. Azt állítják, hogy a zöldek őrültek, „többségükben fehér”, „túlképzett” városi emberek, „kommunisták”. Jellemző a Wise Use-ra az értelmiség-ellenes retorika: ők az igazi zöldek, akik kint élnek vidéken, és a földet művelik. A Wise Use azt állítja, hogy ők az igazi környezetvédők, miközben durván tagadják a környezeti problémák létezését - a savas esőtől az ózonlyukig. Felnagyítják és kiforgatják a környezetvédők érveit.

Agytrösztök (think thanks)
Az agytrösztök általában magánalapítású, adómentességet élvező kutatóintézetek és központi szerepet játszanak a környezetvédelmi politikák és reformok elleni háborúban. Tanulmányokat, kutatásokat végeznek, ám ezeket a megrendelők igényeihez igazítják.
Az agytrösztök közelebb állnak lobbi vagy érdekcsoportokhoz, mint egy tudományos kutatóintézethez. Azonban a média szívesebben szólaltatja meg őket, mint például egyetemek vagy kutatóintézetek professzorait. Gondosan felkészítik őket a tévében való megjelenésre, és arra, hogy hangzatos, könnyen idézhető mondatokat nyilatkozzanak az újságoknak. Gyakran előfordul, hogy volt politikusokat, kormányhivatalnokokat alkalmaznak, akik rendelkeznek kapcsolati tőkével, elősegítve ezzel a médiában való szereplésüket és a közvélemény megnyerését. Jellemző rájuk még, hogy nem végeznek önálló kutatásokat, csak átvesznek már meglévőket és ezek hitelességét eredményeit, vonják kétségbe.

„Zöldrefestés” napjainkban
Manapság egyre többet költenek a vállalatok greenwash-ra. Az amerikai cégek 1990-ben 500 millió dollárt költöttek PR cégek tanácsaira és olyan marketing kampányokra, mellyel elősegítették a zöld arculat megteremtését. 5 évvel később ez az összeg megduplázódott. Ma pedig már szinte minden cég alkalmazza ezeket, a módszereket.
Az zöld PR elterjedés okai:
Környezetszennyező balesetek nagy száma miatt.
• Kibocsátási adatokat közzé kell tenni, amiket eddig titokban tudtak tartani.
• A lakosság szkeptikus a vállalatokkal szemben.
A globális vállalatok a negatív véleményekkel szemben és a saját környezetszennyező tevékenységük leleplezésére PR cégeket alkalmaznak, hogy jó hírnevüket visszaállítsák.

Vissza a Főoldalra

Megújuló Energia fórum